Wskaźnik BMI pozwala na obliczenie, czy stosunek naszej masy ciała względem wzrostu jest właściwy. W jaki sposób obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest bardzo proste, trzeba jedynie podstawić wartości do ogólnego wzoru BMI. Warto jednak pamiętać, iż obliczenie BMI nie ma nic wspólnego z mierzeniem zawartości tłuszczu w organizmie! Pozwala jedynie na określenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość albo też nadwaga. Wskaźnik BMI obliczany jest tak samo w przypadku kobiet i mężczyzn. W celu określenia własnego BMI trzeba swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Uzyskany wynik oznacza wartość wskaźnika BMI.
Jeżeli natomiast chodzi o wskaźnik BMI u dzieci, to oblicza się go w taki sam sposób jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównywany jest z wynikami dzieci w określonym przedziale wiekowym. Najważniejszą zaletą wskaźnika BMI jest jego prostota obliczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że uzyskanego wyniku nie można w żaden sposób lekceważyć. Jeśli jest za mały lub za duży i oznacza niedowagę lub otyłość niezbędna będzie wizyta u odpowiedniego lekarza, który doradzi nam co dalej robić i być może wprowadzi odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znaleźć można wiele kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu od razu będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.